Sprinklerprojektering

Vi erbjuder de mest högkvalitativa tjänsterna för marknaden

BST Teknik står för lyhördhet och våra kunder kommer alltid tillbaka

Rådgivning, projektering och dokumentation av sprinklerinstallationer

Vi projekterar, genomför utredningar, beskrivningar och allt annat som rör dokumentation av sprinklersystem. Det är kunden som avgör vad vi ska bistå med inom sprinklerprojektering.

Platsinventering

Vi genomför kontroll och revidering av ritningar och ser till så att allt hänger ihop och stämmer överens med befintlig miljö, till exempel för industrilokaler, kontorskomplex och sjukhus.

Vi gör allt inom sprinklerprojektering


Många kunder behöver i tidiga skeden ta fram riktlinjerna inför en byggnation eller ombyggnation av sprinkleranläggning. Det kan även röra sig om att ta fram tekniska anvisningar som sen kan användas av konsulter och installatörer. Inom rådgivning gör vi också rambeskrivningar för upphandling av projektörer och installatörer.