Referenser

Falu Lasarett

Hem > Referenser > Falu Lasarett
Falu Lasarett

Projektet omfattar utredning av vattenförsörjning, tekniska anvisningar, principlösningar, beräkningar m.m. för framtida sprinklerprojekt inom Falu lasarett. Uppdraget kräver mycket kontroll och kartläggning av sprinklerbehov inom de olika delarna för att kunna fastställa rördimensioner och ledningsdragningar. Beställare till projektet är Landstinget Dalarna
Gå tillbaka till Referenser