Referenser

Quality Hotel Globe

Hem > Referenser > Quality Hotel Globe
Quality Hotel Globe

Projektet omfattar nyinstallation av sprinkler inom utbyggnaden av Quality Hotel Globe, samt anpassning av befintliga sprinklerinstallationer inom befintlig del till nya rumslayouter. BST Teknik AB har projekterat detta med hög fokus på 3D-samordning och tillämpning av granskning i Navisworks.
Gå tillbaka till Referenser